domingo, 6 de diciembre de 2015

ABENDUAREN OTOITZA

\\BISVR\documentos\Py.Fedetik federa ikastetxean(Ministerio de la educación cristiana escolapia)\Banner\Propuesta 2 (1280x638).jpg
OTOITZ TXOKOA
ABENDUALc 21,8
Jesús respondió: «Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi Nombre, diciendo: "Soy yo", y también: "El tiempo está cerca". No los sigan

Lc 21,8
Jesusek erantzun zuen: «Kontu dezaten, asko nire Izenean aurkeztuko direlako, esanez, engainatzea ez dadin utz: "Ni naiz", eta ere: "Denboraldia hurbil dago". Ez iezaiezue jarrai
Kontuz ibili; adi egon: zertan egon behar gara adi? https://youtu.be/9inNwSQL6Gw   \\BISVR\documentos\Py.Fedetik federa ikastetxean(Ministerio de la educación cristiana escolapia)\Otoitz txokoa\15-16\ABENDUA\1_DOMINGO_DE_ADVIENTO_COLOR_texto.jpg                                                                        https://i.ytimg.com/vi/S67fwjDiPCY/maxresdefault.jpg

 Lc 3,4
Como está escrito en el libro del profeta Isaías: "Una voz grita en desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos.
Lc3,4
Isaías profetaren liburuan idatzita dagoenez gero: "Ahotsak|Hitzak basamortuan oihukatzen du: Jaunaren bidea presta dezaten, bere bideak berdin ditzaten.


\\BISVR\documentos\Py.Fedetik federa ikastetxean(Ministerio de la educación cristiana escolapia)\Otoitz txokoa\15-16\ABENDUA\2_DOMINGO_DE_ADVIENTO_COLOR_texto.jpg

Prestatu ondo bidea…https://youtu.be/fqH_7AIa6ZQ


                              

Lc,3, 11
El les respondía: «El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene; y el que tenga qué comer, haga otro tanto».

Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense.
Lc,3, 11
Erantzuten zien: «Bi tunika izan ditzalak, bat eman diezaion ez duenari; eta zer jan duenak, beste tanto bat egin dezan». Beti potz zaitezte Jaunarengan. Berriro ere tematzen naiz, potz zaitezte.

Gabonetako kanpainan gaude; oraindik daukagu denbora Atambua laguntzeko

\\BISVR\documentos\Py.Fedetik federa ikastetxean(Ministerio de la educación cristiana escolapia)\Otoitz txokoa\15-16\ABENDUA\3_DOMINGO_DE_ADVIENTO_COLOOR_texto.jpg


Lc 1, 39ss
María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó.
En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá.
Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Lc 1, 39ss
María-k orduan esan zuen: «Ni Jaunaren zerbitzaria, niregan esan duzuna betetzen duena, naiz». Eta aingerua urrundu zen. Egun haietan, María abiatu zen eta berandutzerik gabe joan zen Judá-eko mendiko herri batera. Zacarías-eko etxean sartu zen eta Isabel agurtu zuen.

\\BISVR\documentos\Py.Fedetik federa ikastetxean(Ministerio de la educación cristiana escolapia)\Otoitz txokoa\15-16\ABENDUA\4_DOMINGO_DE_ADVIENTO_COLOR_texto.jpg

Se puede escuchar el relato: https://youtu.be/pnf8msQgJDA

lunes, 16 de noviembre de 2015

AZAROAREN OTOITZA

\\BISVR\documentos\Py.Fedetik federa ikastetxean(Ministerio de la educación cristiana escolapia)\Banner\Propuesta 2 (1280x638).jpgOTOITZ TXOKOA
AZAROA


ASTEA: AZAROAREN 2tik-8ra

Mc 12, 38-44
Esa pobre viuda ha echado más que nadie.
En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: "¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos recibirán una sentencia más rigurosa." Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a los discípulos, les dijo: "Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir."
 Bere irakastaldian, beste hau ere esan zien: «Zabiltzate kontuz lege-maisuekin! Gogoko baitute harro-harro jantzita ibiltzea eta plazetan jendeak agur egitea;gogoko dituzte sinagogetan lehenengo aulkiak eta jai-otorduetan mahaiburuak. Eta, azkengabeko otoitzen aitzakiaz, alargunen ondasunak irensten dituzte. Epairik zorrotzena izango dute horrelako horiek».
Alargun behartsuaren eskaintza
Jesus tenpluko dirutegiaren aurrean eseria zegoen, jendeak kutxetara dirua nola botatzen zuen begira. Aberats askok ugari ematen zuen. 
Etorri zen emakume alargun behartsu bat, eta bi soshttp://www.biblija.net/images/opomba.gif 
bota zituen, huskeria bat.  Jesusek bere ikasleei dei egin eta esan zien: «Benetan diotsuet: Alargun behartsu honek beste guztiek baino gehiago bota du kutxara. Izan ere, beste guztiek sobera dutenetik eman dute; honek, ordea, bere eskasian, zeukan guztia, bizitzeko behar zuena, eman du».

Esa pobrecita viuda, ha echado más que nadie;
Nola lagunduko diezu besteei? Zer egin dezakegu?
http://www.escolapios.us/files/Image/temas%20de%20formacion/imagen-dibujo_ofrenda-de-la-viuda.jpg

ASTEA: AZAROAREN 9tik-15raMc 13, 28-32
Aprender de esta parábola de la higuera.

Mc 13, 28-32

Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre."
Ez dakizue hau guztia noiz izango den. Egon erne!
«Ikasi pikondoaren irudi honetatik: kimua berritzen eta hostoa zabaltzen zaioneko, badakizue uda hurbil dela.  Era berean, gauza horiek gertatzen ikustean, jakizue hurbil dela, Gizonaren Semeahttp://www.biblija.net/images/opomba.gif 
ate ondoan duzuela.  Benetan diotsuet: Gizaldi honetakoak hil baino lehen gertatuko dira gauza guztiok. 
 Zeru-lurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira bete gabe igaroko. 
Baina zein egunetan edo ordutan gertatuko den, ez daki inork, ez zeruko aingeruek, ez Semeak, Aitak baizik.

“El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán” Zeru-lurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira bete gabe igaroko. 
¿Qué palabras recordamos de Jesús? Badaukagu hitzen bat gogoratzeko Jesusek esandakoa?
ASTEA: AZAROAREN 16tik-22ra


Jn 18, 33b-37
¿Eres tú el rey de los judíos?Jn 13, 33b-37
¿Eres tú el Rey de los judíos?
  • Jesús le dijo:
– ¿Eso lo preguntas tú de tu propia cuenta o porque otros te lo han dicho de mí?
Le contestó Pilato:
–¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Jesús le contestó:
–Mi reino no es de este mundo. Si lo fuese, mis servidores habrían luchado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Le preguntó entonces Pilato:
–¿Así que tú eres rey?
Jesús le contestó:
–Tú lo has dicho: soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad, me escuchan.t
 –¿Y qué es la verdad? –le preguntó Pilato.

Jn 13, 33b-37
Pilato barrura sartu zen berriro eta, Jesusi deituz, galdegin zion:
—Zu al zara juduen erregea?
Eta Jesusek:
—Zeure kabuz galdetzen didazu hori ala besteek esan dizute hori nitaz?
Pilatok erantzun zion:
—Judua ote naiz, bada, ni? Zeure herrikoek eta apaizburuek ekarri zaituzte niregana. Zer egin duzu?
Jesusek erantzun:
—Nire erregetza ez da mundu honetakoa. Nire erregetza mundu honetakoa balitz, nire jendeak borroka egingo zuen ni judu-agintarien menpe ez erortzeko; nire erregetza, ordea, ez da hemengoa.
Orduan, Pilatok esan zion:
—Beraz, errege zara zu?
Jesusek erantzun zion:
— Errege naiz, zeuk diozun bezalaxe. Horretarakoxe jaio eta etorri naiz mundura: egiaren testigantza egitera. Egiarena denak entzuten du nire ahotsa.
Pilatok galdetu zion:
—Egia, zer da egia?
Errege naiz, zeuk diozun bezalaxe. Horretarakoxe jaio eta etorri naiz mundura: egiaren testigantza egitera. Egiarena denak entzuten du nire ahotsa -TÚ LO HAS DICHO: SOY REY. YO NACÍ Y VINE AL MUNDO PARA DECIR LO QUE ES LA VERDAD. Y TODOS LOS QUE PERTENECEN A LA VERDAD, ME ESCUCHAN.
http://1.bp.blogspot.com/-tlqc1Z4dM3c/U8GrsO_bwYI/AAAAAAAAeKo/Qo2oM9obvAc/s1600/jesus-ante-pilatos+%281%29.jpg
ASTEA: AZAROAREN 23tik-29raMt 19, 13-15
Jesús bendice a los niños

Mt 19, 13-15
Jesús bendice a los niños

13 Llevaron unos niños a Jesús, para que los tocara; pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. 14 Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo:
–Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. 15 Os aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él.h
16 Tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos.

Mt 19,13-15
Jesus eta haurrak

Orduan, haurrak eraman zizkioten Jesusi, haien gain eskuak ezarriz otoitz egin zezan; ikasleek, berriz, haserre egiten zieten. Jesusek esan zien:
«Utzi haurrei niregana etortzen, ez galarazi, horrelakoek baitute Jainkoa errege».
Eta, haurrei eskuak ezarri ondoren, joan egin zen handik.

UNA SEMANA PARA DISFRUTAR Y CONOCER ALGO DE SAN JOSE DE CALASANZ

http://2.bp.blogspot.com/-BIqUss0h0D0/Tm-9ss41ejI/AAAAAAAAVU8/qNkU9cK2zPE/s1600/dibujosdejesusconlosninos1.gif https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/10399193_17888429806_3182_n.jpg?oh=e82843bde33b607d273a808bf60c9c92&oe=56BA1340
https://docs.google.com/presentation/d/1sRNpn27AYnvAMwjFT0gr1JTRQsDve7W1Lmg8IsjCdVs/edit?usp=sharing

miércoles, 24 de junio de 2015

Oporretan ere, Jesusekin


Una pequeña oración en el marca páginas, para que este verano estemos con nuestro super amigo Jesús.

jueves, 21 de mayo de 2015

viernes, 15 de mayo de 2015

Maiatzaren otoitzakMARIAREN HILA MAIATZA 2015
Calendario litúrgico
4-10 mayo

Jn. 15, 9-17
Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos

 Yo os amo como el Padre me ama a mí; permaneced, pues, en el amor que os tengo.  Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
 “Os hablo así para que os alegréis conmigo y vuestra alegría sea completa. Mi mandamiento es este: Que os améis unos a otros como yo os he amado. No hay amor más grande que el que a uno le lleva a dar la vida por sus amigos.  Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando.  Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho.  Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os he escogido a vosotros y os he encargado que vayáis y deis mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Esto es, pues, lo que os mando: Que os améis unos a otros.
Maiatzaren 8a,
Eskolapioen  Ama Birjina
11-17 mayo
Mc. 16, 15-20
Subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios

Y les dijo: “Id por todo el mundo y anunciad a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado, será salvo; pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen: en mi nombre expulsarán demonios; hablarán nuevas lenguas; cogerán serpientes con las manos; si beben algún veneno, no les dañará; pondrán las manos sobre los enfermos, y los sanarán.”
 Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron por todas partes a anunciar el mensaje, y el Señor los ayudaba, y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas.]

18-24
mayoPentecostés
Jn. 20, 19-23

Al llegar la noche de aquel mismo día, primero de la semana los discípulos estaban reunidos y tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo:
–¡Paz a vosotros!
 Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor.  Luego Jesús dijo de nuevo:
–¡Paz a vosotros! Como el Padre me envió a mí, también yo os envío a vosotros.
 Dicho esto, sopló sobre ellos y añadió:
–Recibid el Espíritu Santo.  A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados; y a quienes no se los perdonéis, les quedarán sin perdonar.24an Mendekoste eguna
25- 31 mayo
Mateo 28,16-20 
   Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. 
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 
- Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. 
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.

31 Stma. Trinidad
´